• Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 • (+90) 312 419 47 50

  Kırım Vakfı’ndan – Büyük Çerkes Sürgünü’nün 160. Yıldönümü Hk.

  21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü'nün 160. yıldönümü vesilesiyle Vakfımız tarafından 21 Mayıs 2024 tarihinde bir basın bildirisi yayınlanmıştır.

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’ndan

  Vakif Logo Kare

  Büyük Çerkes Sürgünü’nün 160. Yıldönümü Hk.

  Ankara, 21 Mayıs 2024

  Batı Kafkasya olarak bilinen Çerkes topraklarını, Rusya İmparatorluğu’nun istilâsını tamamlamasının sembol tarihi olarak kabul edilen 21 Mayıs 1864 Çerkes halkının Büyük Sürgünü’nün yani vatanını terke mecbur bırakılmasının da timsali olarak bilinmektedir.

  Kırım Hanlığı’nın 1783’de yıkılışından itibaren Çerkes vatanına Rusya İmparatorluğu’nun saldırıları başlamış ve bu yiğit halk bir asra yakın süre istiklâl mücadelesi vermek zorunda kalmıştı.

  Çerkeslerle yüzyıllarca ortak kaderi paylaşan Kırım Tatarları da 1864’ten üç yıl önce en büyük göç dalgalarından birini yaşamış ve nüfuslarının büyük kısmı vatanlarından kopmuştu.

  1864’ten önce de pek çok Çerkes ülkelerini terk ederek Osmanlı Devleti’ne göçe mecbur olduysa da, 1864 sonrasında Çerkes halkının büyük çoğunluğu vatanından mahrum kaldı ve muhacirlikte büyük acılar yaşadı.

  Gerek Çarlık Rusyası’nın gerekse Sovyet Rusya’sının devamı ve varisi olduğunu iddia eden Rusya, Kırım Tatar ve Çerkes halklarına uygulanan bu sürgünlerin telafisine yönelik bırakınız en ufak bir iyileştirmeyi düşünmeyi, aksine işgallerini sürdürdü, bu halkları karalayıcı, küçük düşürücü, iftira ve dezenformasyonlarına ahlâksızca devam etti.

  Birlikte yüzyıllardan beri aynı tarihi paylaştığımız, beraber güldüğümüz, beraber üzüldüğümüz, aynı düşmanın kötülüklerine maruz kaldığımız, birlikte mücadele ettiğimiz, kader birliği yaptığımız Çerkes halkının 160 yıl önce bugün yaşadığı Büyük Çerkes Sürgünü’nün acısını yüreğimizin derinliklerinde hissederek paylaşıyoruz.