• Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 • (+90) 312 419 47 50

  Kırım Vakfı’ndan – Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. Yıldönümü Hk.

  18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü’nün 80. Yıldönümü vesilesiyle Vakfımız tarafından 18 Mayıs 2024 tarihinde bir basın bildirisi yayınlanmıştır.

  Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’ndan

  18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgününün 80. Yıldönümü Hakkında Basın Bildirisi

  Ankara, 18 Mayıs 2024

  Eli silah tutan erkekleri Kızıl Ordu saflarında cephede savaşırken yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan Kırım Tatar halkı 80 yıl önce Sovyet Rusya yönetimi tarafından  18 Mayıs 1944 tarihinde vatanlarından topyekün sürgüne gönderilmişti.

  Tarihe geçen en büyük insanlık vahşetlerinden biri olan bu sürgünde açlık ve susuzluk yanında karanlık ve havasız hayvan vagonlarında günlerce süren yolculuk esnasında ve devam eden aylarda sürgün bölgelerindeki perişanlık sonucunda Kırım Tatarları nüfuslarının %46’sını kaybetmişti.

  Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinden başlamak üzere tamamen kendi imkanları ile sürgün yerlerinden vatanlarına dönmeye başlayan Kırım Tatarları, Kırım’da yeniden kök salmaya başlamış, öz yönetimlerini kurmuş, eğitim, kültür ve sosyal alanda da hızla kurumlarını yine kendi imkanları ile oluşturmayı başarmıştır.

  Vatan Kırım’da 1990 lı yılların başından itibaren her yılın 18 Mayıs’ında şehir merkezlerinde bir araya gelen Kırım Tatarları matem günlerini kitleler halinde büyük kalabalıklarla anar hale gelmiştir.

  Ancak Sovyet Rusya’nın bugünkü uzantısı olan Putin Rusyası 27 Şubat 2014 tarihinden itibaren işgal ettiği Kırım’da Kırım Tatarları için kötülüklerini kaldıkları yerden devam ettirmeyi sürdürmüştür. Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetlerini yasaklayan, Kırım Tatar liderlerini Kırım’a sokmayan, Kırım’da kalanları hapislerde tutan Rusya, Kırım Tatarlarının 25 yıl içerisinde oluşturduğu milli, sosyal ve kültürel birikimlerini ellerinden alırken, sistemli bir şekilde sürdürdüğü baskıları ile Kırım’ı Kırım Tatarları için bir açık hava hapishanesine dönüştürmüştür.

  Kırım Tatarlarının kimliğini ve varlığını yok etmeye yönelik Rusya’nın bu politikaları sonucunda Kırım’ın işgal edildiği 10 yıldan bu yana Kırım Tatarlarının matem günlerini anmalarına bile tahammül edilememiştir.

  Bununla birlikte Rusya iki yıldan fazla bir zamandır Ukrayna genelinde başlattığı saldırıları ile yakmaya, yok etmeye, savaş ve insanlık suçlarını işlemeye pervasızca devam etmektedir.

  18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nın sorumlularının bugünkü uzantısı olan Rusya, sürgünün acılarını telafi etmeyi aklının ucundan dahi geçirmez iken sürgün ve soykırım suçlarını hala sürdürmektedir.

  Kırım Tatar halkının muhaceretteki temsilcileri olan bizler, Rusya’nın Kırım Tatarlarını yok etmeye, onları tarihten silmeye yönelik politikalarına her zaman karşı duracağız. Acılarımızı ve kimliğimizi asla unutmayacağız. Varlığımızı korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İnsani ve demokratik prensiplerimizle hak ve adalet yolunda mücadelemize devam edeceğiz.

  İnsanlık suçu olan 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımının 80. yıldönümünde sürgün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

  Unutmadık! Unutmayacağız!