• Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
 • (+90) 312 419 47 50

  Vakfımızın Yönetimi Belirlendi

  Vakfımız Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısını 11 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’daki Vakıf binamızda gerçekleştirdi.

  1

  Vakıf Başkanımız Tuncer Kalkay’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından İstiklal Marşı ve Kırım milli marşı “Ant Etkenmen”in okunması ile toplantı başladı.

  2

  Toplantıda Divan Başkanlığı’na Ümit Yüksel, Yazmanlığa Tuncay Kalkay oy birliği ile seçildi.

  4

  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Tuncer Kalkay tarafından, Denetim Kurulu Raporu Oya Deniz Çongar Şahin tarafından okundu.

  5

  Tuncer Kalkay konuşmasında Vakfımızın görünürlüğünün artırılmasına önem vererek son dönem faaliyetlerine başladıklarını, Vakfın yeni taşındığı ofisinde tabelasını astıklarını, internet sitesini kurduklarını, sosyal medya hesaplarını oluşturduklarını ve bu platformlarını da aktif olarak kullandıklarını ifade etti.

  3

  Kalkay, dönem boyunca düzenlenen faaliyetler, yapılan panel, konferans ve gösteriler hakkında bilgiler vererek Vakıf bünyesinde hizmetini sürdüren Ballıkpınar Kırım Tatar Kültür Evi’nin önemine de değindi. Ayrıca Kırım Derneği ile birlikte yürütülen çalışmalara değinen Kalkay düzenlenen yardım kampanyaları hakkında da bilgilendirmeler yaptı.

  Oya Deniz Çongar Şahin Denetim Kurulu raporunu okurken yapılan çalışmaların yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü ve bu çalışmaların Vakıf amaçlarına uygun olduğunu ifade etti.

  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edidi.

  6

  2024 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından Vakıf organlarının seçimine geçildi. Vakıf organlarına aşağıda isimleri yer alanlar oybirliği ile seçildi.

  Yönetim Kurulu (Asil):

  • Tuncer KALKAY
  • Mükremin ŞAHİN
  • Prof. Dr. Hakan KIRIMLI
  • Tuncay KALKAY
  • Prof. Dr. Enver AYDOĞAN
  • Av. Uğur Yaşar UYGUN
  • Dr. Niyazi ELİTOK

  Yönetim Kurulu (Yedek):

  • Serkan SAVA
  • Nurten BAY
  • Yılmaz AKBAY

  Denetim Kurulu: (Asil)

  • Prof. Dr. Zühal YÜKSEL
  • Oya Deniz Çongar ŞAHİN
  • İsmet YÜKSEL

  Dilek ve temenniler bölümünde ise Mükremin Şahin, Uğur Yaşar Uygun ve Tuncer Kalkay Vakıf çalışmalarının daha ileriye götürülmesine yönelik temennilerini dile getirdiler.

  Banner

  Mükremin Şahin 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü’nün 80. Yıldönümü vesilesiyle bu yılki anma toplantısının Eskişehir’de bütün derneklerin katılımı ile yapılacağını ifade ederek mütevelli heyeti üyelerini bu anma toplantısına katılmaya davet etti.

  Mütevelli Heyeti toplantısının ardından ilk toplantısını gerçekleştiren Yönetim Kurulu görev dağılımını aşağıdaki gibi belirledi.

  • Tuncer KALKAY Başkan,
  • Av. Uğur Yaşar UYGUN Başkan Vekili,
  • Tuncay KALKAY Muhasip,
  • Mükremin ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi,
  • Prof. Dr. Hakan KIRIMLI Yönetim Kurulu Üyesi,
  • Prof. Dr. Enver AYDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi,
  • Dr. Niyazi ELİTOK Yönetim Kurulu Üyesi.